Bostadsrättsförening

Ekonomisk förvaltning av bostadsrättsförening

Den ekonomiska förvaltningen av en bostadsrättsförening kan upplevas som mångfacetterad och snårig för den som inte är insatt. Att en styrelse i en bostadsrättsförening, som i regel består av en grupp frivilliga medlemmar som på sin fritid sköter arbetet, ska hantera den ekonomiska förvaltningen i sin helhet är i de flesta föreningar uteslutet. I stället överlåter man hela, eller åtminstone delar av, den ekonomiska förvaltningen åt ett externt företag.

Många föreningar brukar köra på med en och samma förvaltare, mest för att det känns krångligt att byta. En förening kan och bör dock med jämna mellanrum se över sin ekonomi och om det finns något att vinna på att byta förvaltare. Då tittar man förstås på priset, men det finns även andra, kanske ännu viktigare, aspekter av förvaltandet att ta i beaktning, som kompetens, tillgänglighet och inblick i förvaltningsarbetet.

hög med papper - förvaltning BRF

Att byta ekonomisk förvaltare

Har ni redan en ekonomisk förvaltare och funderar på att byta, så har ni mycket att vinna på att anlita oss. Vi är en litet företag, vilket innebär att ni får en mycket mer direkt och personlig kontakt och, vågar vi påstå, en betydligt klarare bild av föreningens ekonomi och de möjligheter och utmaningar föreningen står inför.

Samtidigt har vi kompetensen och erfarenheten som behövs för att sköta alla delar av föreningens ekonomi på ett smidigt och ansvarsfullt sätt. Vi hjälper också till med allt praktiskt vid en övergång, utan att ni i styrelsen behöver känna att det blir krångligt eller tar lång tid. Fyll i vårt kontaktformulär här på sidan så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa er förening att få en smidigare och mer transparent ekonomisk förvaltning.

Välj en ekononomisk förvaltare med ett personligt tilltal